Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đông Hải

Mã công việc: VN30-27561 | Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đông Hải

Mã công việc: VN30-27561 | Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giám Đốc Tài Chính

WHAT WE CAN OFFER
  • Cơ hội được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn. Cơ hội thăng tiến và phát triển trong công việc
  • Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ăn trưa và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động.
  • Chế độ lương - thưởng – phúc lợi cao xét theo năng lực làm việc
JOB DESCRIPTION

- Hoạch định chiến lược tài chính công ty và chịu trách nhiệm trước Ban Điều Hành về hiệu quả hoạt động của hệ thống tài chính kế toán. - Phân tích báo cáo tài chính công ty, đánh giá hiệu quả đầu tư, kinh doanh theo định kỳ. - Giám sát việc thực hiện ngân sách của Công ty. Kiểm soát hiệu quả sử dụng nguồn vốn. - Chỉ đạo giám sát toàn bộ công tác hạch toán kế toán, lập BCTC thông qua Kế toán trưởng và phòng kế toán nhằm đảm bảo tính đúng đắn và tuân thủ các quy định của pháp luật tại các thời điểm. - Thực hiện các thương vụ M&A dưới sự chỉ đạo của Ban Điều Hành - Là đầu mối tổ chức xây dựng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, các quỹ trong và ngoài nước để thu xếp vốn đảm bảo triển khai kế hoạch tài chính cho dự án. - Lập kế hoạch đào tạo thường niên và đào tạo đội ngũ kế thừa. - Báo cáo trực tiếp: Ban Tổng giám đốc

JOB REQUIREMENTS

- Độ tuổi mong muốn: > 30 tuổi - Tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính hoặc các ngành có liên quan. - Có kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính, kế toán, thống kê. - Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường đầu tư Bất Động Sản, môi trường đầu tư Bất Động Sản, và/hoặc kinh doanh F&B, và/hoặc giải trí. - Tiếng Anh thông thạo là 1 lợi thế.


Mô tả công việc: