Asia Lcd Service

Mã công việc: VN20-3331 | Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam

Asia Lcd Service

Mã công việc: VN20-3331 | Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam

Manager - Interpreter Tiếng Hàn

WHAT WE CAN OFFER
  • Tham gia bảo hiểm đầy đủ
  • lương tháng 13
JOB DESCRIPTION

- Thông dịch tiếng Hàn - Hỗ trợ giám đốc người Hàn - Theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu - Theo dõi tài chính công ty - Một vài công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn... 안녕하세요? ALS 법인장입니다. 저희는 인사 및 통관 업무 경험이 있는 한국어가 가능한 관리자를 모집합니다. 한국어 능력 TOPIK 5급 수준이고, 인사 및 통관 업무 경험이 있는 분은 우대합니다. 급여는 면담 시 협상이 가능합니다. 궁금한 내용이 있으면 아래 메일로 연락 바랍니다. 감사합니다.

JOB REQUIREMENTS

Có bằng trình độ tiếng Hàn cấp 4,5 Có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:


Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!
Ứng tuyển ngay